Odvody z odměny funkcionářů

Odvody z odměny funkcionářů

Otázka

Jak funguje doměnování respektive zdanění odměn výboru společenství vlastníků jednotek?

Odpověď

Výplata odměny funkcionářů – fyzických osob vždy podléhá standardní mzdovým odvodům. Je tomu tak proto, že dle paragrafu 6 odst. 1 písm. C bodu 1 za ZDP jsou příjmem ze závislé činnosti vždy odměny člena orgánu právnické osoby. Pro účely za ZDP je v souladu s paragrafem 6 odst. 2 tohoto zákona tedy funkcionář zaměstnancem a společenství vlastníků zaměstnavatelem. Tyto odměny jsou pak vždy předmětem standardní daně zálohy ze závislé činnosti, kterou společenství vlastníků odvádí na účet finančního úřadu střed číslem 713, a to zpravidla do 20. dne měsíce, kterém byla tato dan sražená.

Na to pak navazují ustanovení paragrafu 5 odstavce a a § 6 zákona o veřejném zdravotním pojištění, dle kterého jsou plátci zdravotního pojištění jak zaměstnanec definovaný za ZDP, tak zaměstnavatel definovaný za ZDP za oba pako souladu s paragrafem 5 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění odvádí pojištění zaměstnavatel

Ostatní formy odměňování funkcionářů – fyzických osob:

  • fakturace funkcionářů,
  • odměna výboru či předsedy je realizována formou nižších příspěvku do fondu
  • oprav, paušalizace výdajů.

V dalším díle bychom si ukázali jednotlivé rozdíly ve vyplácení odměn.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.