Náklady - rozúčtování služeb

Rozúčtování služeb společenství vlastníků

Otázka:

Jak bychom měli připravit rozúčtovací klíč? Nechceme nechat přípravu na správě domu.

Odpověď:

Náklady na plnění spojené s užíváním jednotek upravuje v obecné rovině zákon 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostoru v domě s byty, v platném změní (zákon o služba). V § 3 tohoto zákona je uveden příkladný výčet těchto služeb dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvedení odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizní ho signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu s tím, že společenství vlastníků může k těmto službám přidat i služby další v praxi se může jednat například o odměny členů statutárního orgánu, náklady na vedení účetnictví daného společenství a tak dále. Stejně tak je společenství oprávněného rozhodnout i o rozsahu nákladů na služby. Společenství vlastníků pochopitelně nemusíš zajišťovat ty náklady na služby, pro které nemá využití například náklady na výtah v domě bez výtahu nebo ty náklady na služby, které jsi vlastně si zajišťují bez účasti společenství například topení v jednotkách uskutečňovaného v rámci přímotopu či elektrická energie spotřebované v jednotlivých jednotkách a tak dále. V § 5 zákona o službách je pak uveden způsob rozúčtování služeb příkladně uvedených v § 3 kromě dodávky tepla a centralizovaného poskytování teplé vody, který se používají v případě kdy společenství svým rozhodnutím neurčí jiný rozúčtovací klíč.

Rozhodovací pravomoc týkající se nákladů na služby svěřenou společenství vlastníků zákonem o službách pak upravují následující dvě ustanovení občanského zákoníku:

1. § 1200 odst. dva písm. G, dle kterého musí stanovy společenství vlastníků obsahovat mimo jiné i pravidla pro úhradu ceny služeb a pro způsob určení jejich výše placena jednotlivými vlastníky jednotek,

2. § 1208 odst. E, dle kterého patří do působnosti shromáždění jako nejvyššího orgánu společenství vlastníků schválení druhů služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky. Lze tedy říci že o schválení druhů služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky sice rozhoduje shromáždění, nicméně stanovy mohou určitý jak Rámcová pravidla pro toto určení, tak i výčet nákladů na služby včetně konkrétní úpravy klíče pro rozúčtování těchto jednotlivých služeb. Stanovy mohou určitý pravidla pro vymáhání nezaplacených cen služeb které působnosti statutárního orgánu.

V dalších článcích uvedeme jednotlivé služby s možností rozúčtování - Vaše spolehlivá Správa nemovitostí Praha"


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.