Změna vlastnictví jednotky a uplatnění pohledávky za členy společenství vlastníků jednotek

Změna vlastnictví jednotky a uplatnění pohledávky

Otázka

Jaký je postup při vymhání pohledávky při prodeji jednotky?

Odpověď

Změna vlastnictví jednotky a uplatnění pohledávky za členy společenství vlastníků jednotek

Převodu či přechodu vlastnictví jednotky dochází v praxi velice často a souvisejí s tím i dohady o povinném subjektu k úhradě dluhu vzniklých vůči společenství vlastníků. Obvykle ovšem postačuje, aby bylo společenství vlastníků seznámeno s dohodou, kterou ohledně této otázky uzavřeli bývalý a současný vlastník jednotky, případně aby svou pohledávku uplatnilo v rámci řízení o pozůstalosti, exekučního či insolvenčního řízení.

Dle předchozí právní úpravy bylo zřejmé, že dluh s vlastnictvím jednotky spojen není a v případě, že původní vlastník svou jednotku prodá, tento dluh automaticky nepřechází z původního dlužníka na nabyvatele jednotky. Dluh bylo nutné vymáhat po původní vlastníkovi jednotky, jemuž tento dluh vznikl.

Za současné právní úpravy této problematiky obsažené ustanovení paragrafu 1186 občanského zákoníku nelze bohužel dojít tak jednoznačnému závěru. Ustanovení paragrafu 1186 odst. 2 občanského zákoníku totiž výslovně stanoví povinnost převodce jednotky doložit za pomoci potvrzení osoby odpovědné za správu domu , jaké dluhy spjaté se zprávou domů a pozemků přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou a ve vztahu se otci jednotky zakládá ručitelství za dluhy, které na nabyvatele jednotky přišli. I když záměrem zákonodárce nejspíše bylo usnadnít pozici společenství vlastníků v případě, kdy původní vlastník jednotky po prodej zmizí a vymáhání dluhů se stane obtížnějším – s důvodové zprávy vyplývá, že dluhy vůči společenství vlastníků spjaté se zprávou domů a pozemků a uvedené v potvrzení přechází na nabyvatele jednotky ze zákona, tedy i bez výslovného písemného u jednání převodní smlouvy – situaci uvedené ustanovení zjednodušilo, když mezi odbornou veřejnost nepanuje shoda ohledně výkladu problematického ustanovení. Zejména přináší pochybnosti ohledně subjektu dlužníka, a tedy žalovaného v případě žaloby o zaplacení.

S ohledem na současnou nejasnou situaci a neexistenci judikatury nezbývá než doporučit, aby společenství vlastníků dluh vymáhalo po obou subjektech a v případě soudního sporu s procesní opatrností žaloval oba subjekty, které současného vlastníka jednotky pro zaplacení dluhu uvedených potvrzení a předchozího vlastníka pro dluhy v potvrzení uvedené rovněž z titulu ručení za úhradu dluhů.

Jelikož je problematika v rámci dluhů SVJ velmi rozsáhlá, rozhodli jsme se pro vás připravit podrobný postup, který naleznete v jednotlivých článcích, které jsou umístěny na našem blogu zde. Váš spolehlivý správce nemovitosti.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.