Zkrácené řízení ukončené platebním rozkazem

Předběžné opatření

Otázka

Co zanmená zkrácené řízení a jak bychom měli postupovat?

Odpověď

Zkrácené řízení

Rozkazní řízení je zjednodušené řízení, které je možné ukončit bez nařízení jednání ve věci a bez složitějšího dokazování, tedy rychle a efektivně. Toto řízení je obvykle ukončeno vydání platebního rozkazu soudem.

Soudní řízení ukončené platebním rozkazem se zahajuje stejně jako řízení ve věci návrhem adresovaným soudu, ve které žalobce žádá, aby bylo žalovanému uloženo zaplatit dluh. Již v závěru tohoto návrhu je možné soudu navrhnout, aby návrhu ve věci samé vyhověl nikoliv rozsudkem, ale platebním rozkazem.

Soud poté, kdy jemu návrh doručen, zkoumá pouze, zda žalovaný nárok na první pohled existuje, resp. zda jeho existence vyplývá z doložených důkazních návrhu. Pokud dospěl k závěru, že nárok existuje, ve věci nenařizuje jednání, ani obvykle nezasílá žalovanému žalobu k vyjádření a nárok ve věci samé žalobci přiznána formou takzvaného platebního rozkazu. Jím žalovanému uloží zaplatit žalobci žalovanou částku a uhradit náklady řízení.

Následně je nezbytné platební rozkaz doručí dlužníkovi, tzn. náhradní doručení, kdy je písemnost na stanovenou dobu uložena na poště a po jejím uplynutí se považuje za doručenou, je zde vyloučena – platební rozkaz je nutné doručit do vlastních rukou dlužníka. Ten má po doručení platebního rozkazů dvě možnosti – buď neudělal nic a platební rozkaz úplně tím 15 dnů od jeho doručení nabude účinku pravomocného rozsudku (nelze se proti němu odvolat a je vykonatelný), nebo podá proti platebnímu rozkazů tzv. odpor, tedy zašle soudu sdělení, že proti platebnímu rozkazů podává odpor. Aniž by bylo nutné odpor odůvodňovat, jeho podáním platební rozkaz zaniká, soud nařídí jednání ve věci samé a bude pokračovat ve standardním řízení.

Je tak možné shrnout, že platební rozkaz má značný význam u takzvaných nesporných pohledávek, kdy žalovaný existenci pohledávky ani její výše nepopírá. V těchto případech často žalovaný proti platebnímu rozkazů nepodá odpor, platební rozkaz nabývá účinku pravomocného rozhodnutí a představuje tak rychlý a efektivní prostředek pro ukončení sporu a získání titulu pro exekuci. Na druhou stranu ve sporném případě (či jen pro získání času) dlužník odpor obvykle podá a platební rozkaz nemá pro skončení věci žádný význam.

Elektronický platební rozkaz

Pro úplnost je třeba uvést, že lze soudu navrhnout i vydání takzvaného elektronického platebního rozkazu. Vyjma formy podání návrhu na vydání tohoto rozkazu (návrh je podává elektronicky) a některým dalších otázek, zejména úspory v podobě nižšího soudního poplatku, je elektronický platební rozkaz obdobný “standardnímu” a platí pro něj výše uvedené včetně nutnosti doručit i do vlastních rukou.

Jelikož je problematika v rámci dluhů SVJ velmi rozsáhlá, rozhodli jsme se pro vás připravit podrobný postup, který naleznete v jednotlivých článcích, které jsou umístěny na našem blogu zde. Váš spolehlivý správce nemovitosti.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.