Úrok z prodlení - dlužník společenství vlastníků jednotek

Úrok z prodlení

Otázka

Má SVJ právo požadovat po dlužníkovi úrok z prodlení?

Odpověď

Úrok z prodlení

Jestliže vlastník jednotky v prodlení s plněním svého peněžitého dluhu, má společenství vlastníků jako věřitel právo požadovat úroky z prodlení ní stanovené podle zvláštního předpisu, kterým je od roku 2014 nařízení vlády číslo 351/2013 Sb. výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši Repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, němž došlo k prodlení, zvýšené 8 procentních bodů.

V účetnictví společenství vlastníků jsou předepsané pohledávky za členy společenství z titulu úroků z prodlení za účtování do výnosů (např. MÁ DÁTI - účtová skupina 31 nebo 37, DAL – účtová skupina 64). Pokud by se věřitel – společenství vlastníků rozhodlo své právo na tuto sankci neuplatnit, předpisů úroku by neúčtovalo.

Předmětem zdanění dani z příjmu jsou však pouze zaplacené úroky z prodlení – výnos vzniklý předpisem sankce, není-li dlužníkem uhrazena, vyloučí společenství vlastníků ze základu daně z příjmu.

Jelikož je problematika v rámci dluhů SVJ velmi rozsáhlá, rozhodli jsme se pro vás připravit podrobný postup, který naleznete v jednotlivých článcích, které jsou umístěny na našem blogu zde. Váš spolehlivý správce nemovitosti.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.