Platební povinnosti člena společenství vlastníků jednotek

Platební povinnosti člena společenství vlastníků jednotek

Otázka

Můžete nám popsat platební povinnosti člena společenství vlastníků jednotek?

Odpověď

Společenství vlastníků je zvláštním druhem právnické osoby založené za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Odlišnost od jiných druhů právnických osob se vztahuje nejen zákoně přesně specifikované mu předmětu činnosti společenství vlastníků dle ustanovení paragrafu 1194 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen "občanský zákoník”, je způsobilost společenství vlastníků omezena k účelu, za kterým bylo založeno, tj. k jednáním spojeným se správou domů, ale mimo jiné i k majetku, se kterým společenství vlastníků hospodaří, a zejména ke zdrojům příjmu společenství vlastníků. Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.

Společenství vlastníků hospodaří především s příspěvky na správu domu a pozemku jednotlivých členů společenství, tedy s platbami, které mají být využity k úpravám, opravám a údržbě společných částí domu, a případně i pozemku spolu vlastněných členy společenství vlastníků. Výše těchto příspěvků bývá obvykle závislá na velikosti podílů na společných částech. Slouži-li některá ze společných částí jen některému vlastníkovi jednotek výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto čas na vlastní náklad. O konkrétní výše příspěvku rozhoduje shromáždění. To může rozhodnout nejen o výši pravidelný příspěvku, ale například i o povinnosti členů s poskytnout společenství jednorázovou platbu, například na krytí konkrétní potřeby opravy. V případě že shromáždění o povinnosti člena společenství vlastníků úhradě konkrétní částky příspěvku na správu domu a pozemku rozhodně, jsou k této platbě povinně všichni členové společenství vlastníků bez ohledu na to, zda s provedením platby souhlasí, tedy bez ohledu na to, jak tyto konkrétní členové na příslušném shromáždění hlasovali. Rozhodování o některých souvisejících otázkách může být stanovami společenství vlastníků určeno do působnosti jiných orgánu společenství vlastníků, zejména jeho výboru. V takovém případě si však shromáždění obvykle může přijímání rozhodnutí v těchto otázkách vyhradit.

Další finanční prostředky poukazovat na jednotlivými členy společenství vlastníků tvoří zálohy na úhradu služeb poskytovaných těmto členů, nejtypičtější na dodávky energií, vody či odvozu odpadu.

Právní povaha podílu na nákladech spojených se správou domů a pozemků je taková, že zatěžuješ ně konkrétního aktuálního vlastníka jednotky. Jakkoliv nebyla v minulosti tato otázka nahlížena v praxi zcela jednotné, převažoval názor, že v dome, ve kterých je na náklady spojené se správou domů vybraná záloha, je každý vlastník jednotky po dobu trvání svého vlastnictví po jen odvádět stanovené zálohy, a to bez ohledu na to, zda za tak to shromážděné finanční prostředky byla v tomto období provedena oprava, investice apod., či nikoliv. Stejně tak, pokud je konkrétní osoba vlastníkem jednotky pouze po krátkou dobu, po kterou se realizuje nákladná investice, na kterou budou použity prostředky na správu domu a pozemku shromažďované delší dobu, nebude tato osoba příspěvky doplácet, ale tyto prostředky se použijí na investici zálohy zaplacené jejich předchůdcem. Občanský zákoník ustanovení paragrafu 1186 výslovně stanoví, že převodem vlastnictví k jednotce ne vzniká povinnost osoby odpovědné za správu domu příspěvky vypořádat, přičemž předchozí vlastník musí nabyvatel doložit potvrzení od osoby odpovědné za správu domu bezdlužnost či případně, jaké dluhy k jednotce váží.

Z výše uvedeného je zřejmé, že společenství vlastníků v průběhu jeho existence vznikají pohledávky za vlastníky jednotlivých jednotek. Ve vztahu k uvedeným pohledávkami vlastníky jednotek možné považovat za dlužníky společenství vlastníků.

Jelikož je tato problematika opravdu velmi rozsáhlá, rozhodli jsme se pro vás připravit podrobný postup, který naleznete v jednotlivých článcích, které jsou umístěny na našem blogu zde, váš spolehlivý správce nemovitosti.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.