Mimosoudní řešení pohledávek za členem společenství vlastníků jednotek

Mimosoudní řešení pohledávek za členem společenství vlastníků jednotek

Otázka

Jak lze vyřešit dluh vlastníka bez soudu?

Odpověď

Mimosoudní řešení pohledávek za členem společenství vlastníků jednotek

Nastane-li situace, kdy je člen společenství vlastníků v prodlení s úhradou svých závazků, je třeba takovou situaci efektivně řešit a dosáhnout splnění závazků tohoto člena, společenství vlastníků přitom může postupovat několika možnými způsoby. První krokem při řešení prodlení člena společenství vlastníků bude výzva k dodatečné mu splnění povinnosti. Takovou výzvu by měl člen společenství vlastníků obdržet bez zbytečného odkladu poté, kdy jeho prodlení nastalo, tedy poté, kdy úplně lhůta k dobrovolnému splnění jeho povinnosti. Ta bývá obvykle stanovena příslušným rozhodnutím shromáždění či jiného příslušného orgánu společenství vlastníků.

Je vhodné, aby možnost poskytnutí dodatečné lhůty ke splnění platební povinnosti člena společenství vlastníků určovaly přímo stanovy společenství vlastníků a dávaly příslušnému orgánu společenství vlastníků například výboru oprávnění takovou dodatečnou lhůtu stanovit. Stanovy mohou současně vymezovat, jaké maximální trvání může zmíněná dodatečná lhůta mít.

Pokud by společenství vlastníků nicméně k tomuto nestandardnímu kroku přistoupilo, je nutPokud se vlastníci jednotek ocitají v pozici dlužníků společenství vlastníků, jsou zásadě dvě možnosti, jak těmto svým závazkům přistoupí buďto závazky uspokojí dobrovolně, nebo tak neučiní. V závislosti na tom že rozlišovat vhodné postupy společenství vlastníků a vztahu k těmto osobám.

Dohoda o splnění dluhu ve splátkách

V případech, kdy je člen společenství vlastníků sice ochoten dlužnou částku uhradit, není to však dočasně schopen, může být na místo soudního vymáhání dluhů výhodnější uzavřít dohodu o splnění dluhu ve splátkách. Je však vhodné, aby bližší podmínky pro uzavírání dohod o splátkách výborem když je upravovaly stanovy společenství vlastníků. Při existenci takové úpravy nevzniknou pochybnosti, zda například některého ze členů společenství vlastníků není poskytováno nepřiměřená výhoda a podobně.

Dohodu o splnění dluhu ve splátkách je dlužníkovi poskytované možnost, aby namísto jednorázové úhrady dluhu tento plnil dílčí mi platbami po delší dobu. S problému vznikajících v praxi lze jen po doporučit, aby tato dohoda současně výslovně stanovila takzvané propadnutí dobrodiní splátek, resp. možnost sesplatnění celého závazku. Takové u jednání umožní mu je, aby společenství vlastníků v případě, že dlužník některou z možných pátek ne uhradí, po dlužníkovi vyžadovalo vyrovnání celé pohledávky, přestože ji čas měl dlužník platit teprve budoucnu. Právní podklad takové dohody vyplývá z ustanovení paragrafu 1931 občanského zákoníku, který stanoví, že bylo li ujednáno plnění ve splátkách a nesplnily dlužník některou z pátku, má věřitel právo na vyrovnání celé pohledávky, pokud se to strany ujednaly. Toto právo může věřitel uplatnit nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky.

Jelikož je problematika v rámci dluhů SVJ velmi rozsáhlá, rozhodli jsme se pro vás připravit podrobný postup, který naleznete v jednotlivých článcích, které jsou umístěny na našem blogu zde. Váš spolehlivý správce nemovitosti.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!



Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.