logo

Správa nemovitostí Praha a Střed.kraj. Správa nemovitostí pro SVJ, BD, majitele domů. Správa budov a komplexů. Kvalitní správa nemovitostí.Správa domů, bytů. Kompletní správní činnost. Správa nemovitostí Praha a Středočeský kraj. Naši manažéři pro vás zajistí veškeré služby spojené se správou nemovitostí.

Správa nemovitosti Praha - levná a kvalitní Správa domů, Správa nemovitosti v Praze.

Revize

Revize, probíhají automaticky

Zajistíme pro Vás revize dle platných norem. Revize výtahů, plyn, voda, topení, komín, BOZP, hasící přístroje.
Dle dokumentů (výchozích revizí) od Vašeho domu, naplánujeme revizní den, přesně dle platných výhlášek.

O nic se nestaráte, vše plánuje, řídí a organizuje naše společnost prostřednictvím našeho zkušeného týmu.

Revize naplánujeme, provedeme dle norem a předpisů výhradně svými zaměstnanci. Máte tak jistotu, že ceny budou opravdu bezkonkureční v rámci Vašeho balíčku služeb.

E L E K T R O

 • Revize elektro – bytový dům
 • revize elektrických spotřebičů, společné prostory
 • hromosvod

K O T E L N A

 • Kontrola plynotěsnosti na kotelně (kontrola výskytu zemního plynu)
 • periodická kontrola ovzduší na kotelně (kontrola výskytu CO)
 • kontrola plynového zařízení
 • odborná prohlídka kotelny
 • periodická kontrola komínů do 50 kW plyn
 • tlakové nádoby – provozní
 • revize plynového zařízení
 • tlakové nádoby – vnitřní
 • tlakové nádoby – tlaková zkouška
 • tlakové nádoby – zkouška těsnosti
 • kontrola účinnosti kotlů dle Vyhl. 194/43 do 100 kW

P O Ž Á R N Í   O C H R A N A

 • Hasící přístroje
 • hydranty + vybavení
 • požární uzávěry (dveře, okna, poklopy)
 • požární ucpávky
 • nouzové osvětlení
 • preventivní prohlídka společných prostor

V Z D U CH O T E CH N I K A

 • provozní kontrola zařízení
 • MaR (servis)
 • kontrola požární izolace
 • revize elektro zařízení

B E Z P E Č N O S T N Í P R V K Y                

 • kovící body pro práce ve výškách střecha
 • kalibrace a provozní kontrola čidel CO garáže
 • atp.

Svěřte správu nemovitosti našim zkušeným odborníkům. Finanční úspory při správě nemovitostí v našem podání jsou nemalé. Spolehlivá správa nemovitostí Praha.

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Kontaktujte našeho obchodníka:  739 456 842 | sprava@ddservis.eu