logo

Správa nemovitostí Praha a Střed.kraj. Správa nemovitostí pro SVJ, BD, majitele domů. Správa budov a komplexů. Kvalitní správa nemovitostí.Správa domů, bytů. Kompletní správní činnost. Správa nemovitostí Praha a Středočeský kraj. Naši manažéři pro vás zajistí veškeré služby spojené se správou nemovitostí.

Správa nemovitosti Praha - levná a kvalitní Správa domů, Správa nemovitosti v Praze.

Ekonomické služby

Provádíme veškerý servis spojený se správou či provozem a údržbou budov, domů, bytů, nebytových prostor kde se postaráme i o přilehlé okolí. Naším cílem je zajistit Vám spokojené bydlení a starosti o správu Vaší nemovitosti přenecháte nám.

Seznam jednolivých služeb

Ekonomický servis

  • předepisovat a kontrolovat veškeré zálohové platby (na úhradu nákladů spojených se správou domu a na úhrady za plnění spojení s užíváním jednotky),
  • vymáhat dlužné platby včetně příslušenství jakož i náhrady za škody na spravovaném majetku (vedení přehledu neplatičů, upomínky – první upomínka v ceně, příprava podkladů pro žaloby, součinnost v průběhu soudních řízení),
  • podávat příkazci čtvrtletně na vyžádání, vždy do konce měsíce následujícího po skončení čtvrtletí přehled neplatičů zálohových plateb,
  • zajistit provedení a následně předat příkazci vyúčtování tepla, teplé vody a dalších služeb spojených s užíváním jednotek,
  • individuální změny předpisů na žádost vlastníků.

Ekonomicko účetní činnost - ceník

Služba Cena
Do 20.jednotek 60 Kč/měs./jed.
Do 50. jednotek 55 Kč/měs./jed.
Nad 50. jednotek 50 Kč/měs./jed.
Uvedené ceny jsou včetně DPH. Žádné skryté poplatky

V případě jakýchkoliv dotazů, jsme Vám plně k dispozici.

 

Svěřte správu nemovitosti našim zkušeným odborníkům. Finanční úspory při správě nemovitostí v našem podání jsou nemalé. Spolehlivá správa nemovitostí Praha.

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Kontaktujte našeho obchodníka:  739 456 842 | sprava@ddservis.eu