logo

 

D & D servis, s.r.o. 

Sulanského 693/8a

149 00, Praha 11

IČO: 28403118 | DIČ: CZ28403118 | Mob.: 774 360 804 | Tel.: 244 470 603

Vlastni správní činnost

§ 1180 odst. 2 NOZ je uvedeno: 
„... a podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně“. V § 17 nařízení č. 366/2013 Sb. jsou vymezeny některé náklady vlastnísprávní činnosti. Které zde nevyjmenované náklady je nutno zahrnout do nákladůvlastní správní činnosti a nelze se o způsobu rozúčtování dohodnout (na shromáždění vlastníků) dle § 5 odst. 1 zák. č. 67/2013 Sb., o službách? Uvádím například náklady na revize technických zařízení, požární bezpečnost, pravidelný servis výtahů (mazání, čištění).

Odpověď:

Hledisko pro rozlišení mezi náklady vlastní správní činnosti a náklady na služby spojené s užíváním jednotek v domě bych spatřovala vždy v účelu vydaných nákladů a zbytečně bych dalším výkladem nerozšiřovala vymezení nákladů vlastní správní činnosti.

Za náklady na vlastní správní činnost jsou dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, (dále jen „nařízení vlády“), považovány náklady spojené s vedením bankovního účtu, náklady na vedení účetnictví a právní služby, náklady na pořízení majetku pro správní činnost. Jedná se tedy o nákladyvlastní správní činnosti stricto sensu, podle mého mínění tedy není možné pod tyto nákladypodřadit náklady na revize technických zařízení, požární bezpečnost, pravidelný servis výtahů apod. Naopak pro mne představitelným nákladem vlastní správní činnosti je náklad na opravu počítače či tiskárny, která slouží členům orgánu SVJ při správě domu či náklad na daňového poradce SVJ.

Vlastní správní činnost  SVJ.

Svěřte správu nemovitosti našim zkušeným odborníkům. Finanční úspory při správě nemovitostí v našem podání jsou nemalé. Spolehlivá správa nemovitostí Praha.

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Kontaktujte našeho obchodníka:  739 456 842 | sprava@ddservis.eu