Správa nemovitostí Praha a Středočeský kraj

Správa nemovitostí Jesenice u Prahy, správa nemovitostí Vestec u Prahy, správa nemovitostí Dolní Jirčany, správa nemovitostí Jílové. Správa nemovitostí Praha a Středočeský kraj.

Správcovská firma Praha/Správní firma Praha


Předejte nám své starosti se správou objektu a my je vyřešíme k Vaší spokojenosti. Zajistíme kompletní správu nemovitosti s minimální osobní účastí výboru SVJ, majitelů domu, developerů, členů družstva nebo majitelů budov. Jako jediná správcovská firma na trhu měříme výkonnost všech procesů ve společnosti pomocí systému KPI - Key Performance Indicators.
ÚČETNĚ - EKONOMICKÝ SERVIS
 • Účetnictví bude vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, zákonem o daních z příjmů, atp.
 • Příprava odvodů pojistného, daní a vyúčtování daní členů statutárních orgánů
 • Zpracovávat a v termínu podávat daňové přiznání daně z příjmu, pokud vznikne povinost jej zpracovat
 • Účetní závěrku, vyúčtování výnosů a nákladů na správu domu a zajištění provedení vyúčtování
 • Předepisovat a kontrolovat veškeré zálohové platby na úhradu nákladů spojených se správou domu
 • Vymáhat dlužné platby včetně příslušenství jakož i náhrady za škody na spravovaném majetku
 • Individuální změny předpisů na žádost vlastníků
Zajistíme pro vás kvalitní správu nemovitostí v těchto lokalitách:
 • Správa nemovitostí Jesenice u Prahy
 • Správa nemovitostí Jílové u Prahy
 • Správa nemovitostí Vestec u Prahy
 • Správa nemovitostí Dolní Břežany
TECHNICKÝ SERVIS
 • Vést technickou evidenci domů, bytů, nebytových prostorů, pozemků
 • Projednání předloženého návrhu plánu oprav a poskytovat k němu odborná vysvětlení
 • Zajišťovat provedení všech povinných revizí a kontrol vyhrazených technických
 • Zajišťovat včasné odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami
 • Zajišťovat drobné opravy a údržbu spravované nemovitosti
 • Zajišťovat odečty vodoměrů a poměrových měřidel na topných tělesech pro účely vyúčtování služeb
ADMINISTRATIVNÍ SERVIS
 • Vést evidenci vlastníků bytových a nebytových jednotek
 • Upravovat zálohy za služby spojené s užíváním jednotek v závislosti na výsledcích vyúčtování služeb
 • Zajištění zařízení organizace shromáždění vlastníků
 • Zajištění právního, daňového a účetního poradenství
 • Příprava výběrového řízení
 • Zajištění odladění smluv s dodavateli
PRÁVNÍ SERVIS
 • Jednání u soudu
 • Žaloby
 • Zakládání společenství vlastníků
 • Změny na obchodním soudě
 • Vypracování domovního a garážového řádu
 • Zpracování prohlášení vlastníka
DOMOVNICKÁ ČINNOST
 • Oznamovat pronajímateli zjištěné stavební závady vně i uvnitř domu
 • Působit jako zprostředkovatel mezi nájemcem a pronajímatelem
 • Předávat jednotlivým nájemcům korespondenci vztahující se k nájemnímu vztahu
 • Zjišťovat stav vodoměrů v jednotlivých bytech pro účely provedení vyúčtování
 • Provádět drobné údržbářské práce a opravy, odklízení sněhu z přístupových cest k domu, sekání a údržba trávníku
 • Kontrolovat práce na opravách domu

Hlavní zásady naší společnosti

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Naše služby jsou založeny na individuálním a odpovědném přístupu k zákazníkovi. Snažíme se přizpůsobit potřebám našich klientů.

AKTIVNÍ SPRÁVA

Udržujeme si aktuální přehled o stavu nemovitosti a navrhujeme způsoby řešení zjištěných nedostatků. Vedeme evidenci umožňující získat aktuální přehled o hospodaření domu.

NEZÁVISLOST NA DODAVATELÍCH

U nás máte vždy kontrolu nad výběrem dodavatelů. Schvalujete rozsah poptávaných služeb i konečný výběr dodavatele.

ÚSPORA NÁKLADŮ

Vzhledem k počtu spravovaných domů jsme pro naše klienty vyjednali řadu slev. Spolupracujeme pouze s ověřenými dodavateli, kteří mají příznivé ceny a odpovídající kvalitu práce.

Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.