logo

Účetní servis

Kompletní účetní servis

  • možnost provádění plateb z účtu klienta v souladu s příkazní smlouvou
  • účtovat v soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu veškerého majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření. Účetnictví bude vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, zákonem o daních z příjmů, dalších souvisejících předpisů a podle doplňujících metodických pokynů příkazce tak, aby správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručující trvalost účetních záznamů zobrazovalo veškeré hospodářské operace a plně zajišťovalo veškeré účetní práce,
  • zpracovávat a v termínu podávat daňové přiznání daně z příjmu, pokud vznikne povinost jej zpracovat,
  • v souladu s účetními a daňovými předpisy uspořádat a zajistit veškeré účetní doklady a podklady operativní evidence dokládající úplnost a průkaznost účetnictví a výkaznictví, které budou po uzavření účetnictví za daný kalendářní rok předány příkazci k jeho vlastní archivaci. V průběhu účetního období umožňovat příkazci nahlédnutí do účetních a jiných dokladů a kontrolu jejich originálů,
  • příprava odvodů pojistného, daní a vyúčtování daní členů statutárních orgánů, zaměstnanců, vedení měsíční mzdové agendy členů výboru nebo pověřeného vlastníka – 200 Kč osoba/měsíc – není zahrnuto v ceně celkem za měsíc,
  • povinnost provést účetní závěrku, vyúčtování výnosů a nákladů na správu domu a zajištění provedení vyúčtování zálohových plateb za služby spojené s užíváním jednotek se vztahuje v případech zahájení a ukončení správy vždy pouze na tu část roku, po kterou příkazník vykonával správu nemovitostí dle této smlouvy. Vyúčtování předchozích období, popř. též rekonstrukce účetní dokumentace, budou příkazníkem v případě potřeby provedeny na základě samostatné objednávky příkazce, cena bude stanovena dohodou na základě ceny obvyklé

Ekonomicko účetní činnost - ceník

Služba Cena
Do 20.jednotek 90 Kč/měs./jed.
Do 50. jednotek 80 Kč/měs./jed.
Nad 50. jednotek 70 Kč/měs./jed.
Uvedené ceny jsou včetně DPH. Žádné skryté poplatky

V případě jakýchkoliv dotazů, jsme Vám plně k dispozici.

 

Svěřte správu nemovitosti našim zkušeným odborníkům. Finanční úspory při správě nemovitostí v našem podání jsou nemalé. Spolehlivá správa nemovitostí Praha.

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Kontaktujte našeho obchodníka:  739 456 842 | sprava@ddservis.eu