logo

 

D & D servis, s.r.o. 

Sulanského 693/8a

149 00, Praha 11

IČO: 28403118 | DIČ: CZ28403118 | Mob.: 774 360 804 | Tel.: 244 470 603

Změny v legislativě rok 2014

NABYLO ÚČINNOSTI

Předpis Název předpisu K datu
310/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 
některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony
1. 7. 2014
120/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách 
advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění 
pozdějších předpisů
1. 7. 2014

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

Předpis Název předpisu Novelizováno K datu
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění 
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona 
České národní rady č. 35/1993 Sb.
135/2014 Sb. 22. 7. 2014
592/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 109/2014 Sb. 1. 7. 2014
120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 170/2013 Sb. 1. 7. 2014
254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 61/2014 Sb. 1. 7. 2014
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 170/2013 Sb., 1. 7. 2014
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 90/2014 Sb., 
310/2013 Sb.
1. 7. 2014
177/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů 
za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
120/2014 Sb. 1. 7. 2014
468/2012 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů 
poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
144/2014 Sb. 8. 8. 2014

Změny v legislativě SVJ.

Svěřte správu nemovitosti našim zkušeným odborníkům. Finanční úspory při správě nemovitostí v našem podání jsou nemalé. Spolehlivá správa nemovitostí Praha.

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Kontaktujte našeho obchodníka:  739 456 842 | sprava@ddservis.eu