logo

 

D & D servis, s.r.o. 

Sulanského 693/8a

149 00, Praha 11

IČO: 28403118 | DIČ: CZ28403118 | Mob.: 774 360 804 | Tel.: 244 470 603

Sankce za nenahlášení počtu osob

Na základě zákona 67/2013 je možné při nedodržení podmínek ohlášení např. počtu osob inkasovat pokutu ve výši 100 Kč. Jak má SVJ postupovat, aby tato částka byla vymahatelná, a jaké datum má pro počátek pokuty zvolit?

Odpověď:

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, v platném znění (dále jen „zákon“), upravuje v ust. § 13 odst. 1 sankci - pokutu pro případ nesplnění povinností poskytovatele či příjemce služeb upravených zákonem. Příjemcem služeb je přitom v případě poskytovatele - společenství vlastníků - vlastník jednotky podle zákona upravujícího vlastnictví bytů. Jestliže vlastník jednotky poruší povinnost stanovenou v ust. § 12 a neoznámí poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro vyúčtování, hrozí mu sankce ve formě pokuty ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení.

Sankce je tedy vymahatelná na základě zákona bez dalšího za předpokladu, že příjemce se opozdí a neoznámí poskytovateli písemně bez zbytečného odkladu změnu v počtu osob. Nicméně s ohledem na lhůtu pro oznámení „bez zbytečného odkladu“ doporučuji po zjištění rozporu v počtu osob zaslat vlastníkovi jednotky výzvu, ve které bude poskytnuta krátká dodatečná lhůta (např. 7 dnů), po jejímž uplynutí lze zcela důvodně sankci uplatnit, vlastník tak nebude moci namítat, že splnění povinnosti ve lhůtě nebylo možno spravedlivě požadovat. Pokutu lze pak vyžadovat za prodlení s oznámením od osmého dne dále ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení.

Svěřte správu nemovitosti našim zkušeným odborníkům. Finanční úspory při správě nemovitostí v našem podání jsou nemalé. Spolehlivá správa nemovitostí Praha.

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Kontaktujte našeho obchodníka:  739 456 842 | sprava@ddservis.eu