logo

 

D & D servis, s.r.o. 

Sulanského 693/8a

149 00, Praha 11

IČO: 28403118 | DIČ: CZ28403118 | Mob.: 774 360 804 | Tel.: 244 470 603

Rozúčtování služeb po 1. 1. 2014

Novela vyhlášky 372/2001 Sb, dle níž se rozúčtovává dodané teplo k vytápění domu na jednotlivé vlastníky, má údajně obsahovat možnost, že se vlastníci mohou dohodnout i o jiném způsobu rozúčtování. V naší SVJ zatím nemáme nainstalována poměrová měřidla a bez problémů rozúčtováváme teplo v duchu předchozí této platné vyhlášky. Nemáme tedy efekt "podtápění" bytů vlivem uzavřených radiátorů nepřítomných vlastníků a byty vytápíme na dohodnutou úroveň 20°C v bytech. Kdo hodně větrá nebo chce vyšší tepelný komfort, musí si přitápět. Tímto způsobem jsme dům dostali na minimální dodávku nakupovaného tepla a tento způsob s občasným individuálním přitápěním je dlouhodobě nejúspornější pro celé naše Společenství. Obávám se problému, že po instalaci jakéhokoliv měření, toto měření začne přitápějícím zaznamenávat jimi již hrazené teplo např. z elektrického přímotopu. K tomu začne problém s výše zmíněným "podtápěním" bytů. Na základě výšeuvedených faktů se tedy ptám: je možné se na Shromáždění v duchu zmíněné možnosti novelizované vyhlášky 372/2001 Sb. dohodnout, že dosavadní způsob rozúčtování nám zůstane zachován (Předpokládám nutnost souhlasu 3/4 všech vlastníků. I když již neplatí ZOVB, měly by být platné naše stanovy, které ZOVB u nás kopírují.) a na základě této dohody pak můžeme i nadále rozúčtovávat původním způsobem? Dále by mne zajímalo, zda nás tato dohoda zbaví povinnosti do 1.1.2015 nainstalovat poměrové měření spotřeby tepla v jednotlivých bytech, protože pak bychom je vůbec nevyužívali a varianta montovat měřidla pouze aby se dodržela litera zákona a následně nezapočítávat jejich údaje a účtovat i nadále jako bez nich, tak to se mi zdá i na ten současný zmatek, který v současnosti panuje, až příliš zmatkovité.

Odpověď:

Položený dotaz se týká úpravy pravidel pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění, které jsou stále upraveny vyhláškou č. 372/2001 Sb., o kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele (dále jen „vyhláška“).

I když MMR ČR uvažovalo a dlouho připravovalo novelu vyhlášky, nakonec ji na poslední chvíli stáhlo a odložilo na neurčito, i když je na oficiálních webových stránkách MMR ČR uvedeno, že na nové právní úpravě co možná nejspravedlivějšího rozúčtování nákladů na tepelnou energii bude nadále i v roce 2014 pokračovat. Stávající znění vyhlášky tedy i po 1.1.2014 zůstává beze změny.

Novinkou v této oblasti je od 1.1.2014 účinný zákon č. 67/2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon“), který byl přijat v souvislostí s rekodifikací soukromého práva. Úprava zákona se vztahuje i na poskytování služeb v rámci SV, kdy příjemce služeb je vlastník jednotky, přičemž za službu je považována i dodávka tepla. Zákon v ust. § 6 odst. 1 stanoví, že náklady na dodávku tepla se rozúčtují na základě ujednání všech vlastníků jednotek, změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období. Nicméně dle ust. § 6 odst. 1 se v případě, kdy nedojde k ujednání, rozúčtují náklady uvedené v odstavci 1 podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, tj. na základě vyhlášky.

Co se týče povinnosti SV nainstalovat poměrové měření spotřeby tepla v jednotlivých bytech, je možné konstatovat, že zákon č. 406/200 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v ust. § 7 odst. 4 písm. a) povinnost společenství vlastníků jednotek vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů. A dále v ust. § 7 odst. 9 uvádí, že rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí právní předpis. Uvedený prováděcí předpis nicméně zatím nebyl vydán, nelze tedy přesně povinnost určit.

Svěřte správu nemovitosti našim zkušeným odborníkům. Finanční úspory při správě nemovitostí v našem podání jsou nemalé. Spolehlivá správa nemovitostí Praha.

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Kontaktujte našeho obchodníka:  739 456 842 | sprava@ddservis.eu