logo

 

D & D servis, s.r.o. 

Sulanského 693/8a

149 00, Praha 11

IČO: 28403118 | DIČ: CZ28403118 | Mob.: 774 360 804 | Tel.: 244 470 603

Odměny a smlouvy

Dotaz:

Jsme SVJ a máme odsouhlaseny roční odměny za výkon funkce statutárního orgánu. Musíme uzavřít s SVJ pracovní smlouvu? Na jakou činnost můžeme uzavřít s SVJ dohodu o provedení práce. Lze např. za vedení účtu, kontrolu účetnictví pobírat DPP, nebo tato činnost spadá automaticky do výkonu funkce statutárního orgánu?

 

Odpověď:

Pokud bude předmětem činnosti volených funkcionářů společenství vlastníků výkon jejich působnosti členů statutárního orgánu společenství, tedy činnosti vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), nelze na tyto činnosti současně uzavírat pracovněprávní smlouvy. Předmětem činnosti těchto osob upravené dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti by musela být jiná jejich činnost vykonávaná pro společenství (například úklidové a údržbářské práce a podobně).

Dle ustálené rozhodovací praxe obecných soudů ve vztahu ke statutárním orgánům obchodních společností, totiž vyjasnila, že dohody podle zákoníku práce nelze uzavírat pro činnosti upravené jinými typy právních předpisů než pracovněprávními. Formou dohod podle zákoníku práce tak nemohou být upraveny činnosti statutárních orgánů, neboť tyto činnosti jsou regulovány jinými právními předpisy (smlouvou o výkonu funkce). K obdobnému závěru došla odborná veřejnost i po účinnosti NOZ a zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), které od 1. 1. 2014 nahradily dosavadní občanský a obchodní zákoník.

Výše uvedené lze vztahovat nejen na postavení statutárních orgánů obchodních společností, ale i na postavení členů výboru společenství. Domnívám se proto, že v případě činnosti členů výboru jako statutárního orgánu nelze uzavírat dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Svěřte správu nemovitosti našim zkušeným odborníkům. Finanční úspory při správě nemovitostí v našem podání jsou nemalé. Spolehlivá správa nemovitostí Praha.

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Kontaktujte našeho obchodníka:  739 456 842 | sprava@ddservis.eu