logo

 

D & D servis, s.r.o. 

Sulanského 693/8a

149 00, Praha 11

IČO: 28403118 | DIČ: CZ28403118 | Mob.: 774 360 804 | Tel.: 244 470 603

Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB
(dále jen PENB)

Do novely zákona č. 406/2000 Sb. zákonem č. 318/2012 Sb. bylo povinností právnických osob

(tedy i SV) získat PENB pro nové budovy. Pro stávající budovy platí povinnost jen tehdy, v kterých po 1. 1. 2009 došlo k tzv. „větší změně dokončených budov“, nebo které byly určeny k prodeji nebo pronájmu.

Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) vydané před účinností poslední novely zákona (tj. před 1. 1. 2013) mají desetiletou platnost od data vydání bez ohledu na současná kritéria posuzování energetické náročnosti budov (vyhláška č. 78/2013 Sb.).

Pro stávající budovy není nadále zákonnou povinností opatřit si PENB neprodleně, pokud ovšem nedochází k prodeji budovy, pronájmu celé budovy, nebo došlo-li stavebními úpravami k větší změně dokončené budovy (zateplení, které představuje více než 25 % celkové plochy obálky budovy). Změna pronájmu nebo prodej některé vlastněné jednotky neznamená pro celé SVJ povinnost opatřit si již nyní PENB podle požadavku vlastníka jednotky, který jednotku prodává nebo pronajímá. Tato povinnost bude pro SVJ účinná nejdříve po 1. 1. 2015 s případnou další časovou prodlevou podle velikosti budovy. Nyní je pro vlastníka jednotky při změně vlastnictví či pronájmu jednotky k dispozici náhradní řešení pro případ, kdy PENB nebyl dosud zpracován. PENB může pro smluvní potřeby vlastníka jednotky nahradit vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepla pro příslušnou jednotku za uplynulé tři roky. Ani v tomto případě nemá vlastník jednotky povinnost uvést ve smlouvě o prodeji či pronájmu jednotky ukazatele energetické náročnosti, které by obsahoval PENB nebo průkaz energetické náročnosti ucelené části budovy.

Po přijetí novely zákona č. 406/2000 Sb., vyvolané směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov, povinnost zpracování PENB se postupně v čase vztahuje na všechny provozované budovy.

Shrnutí

Lhůta pro splnění povinnosti získat PENB se řídí velikostí rozhodného parametru, kterým je celková energeticky vztažná plocha. Definuje se vnější půdorysnou plochou všech prostorů s upraveným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy. Je-li tato plocha větší než 1 500 m2, pak povinnost zpracovat průkaz je do 2 let po nabytí účinnosti novely zákona (do 1. 1. 2015). Pro budovy s energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 a menší než 1 500 m2 je povinnost zpracování PENB do 1. 1. 2017 a pro budovy s energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. 1. 2019.

Svěřte správu nemovitosti našim zkušeným odborníkům. Finanční úspory při správě nemovitostí v našem podání jsou nemalé. Spolehlivá správa nemovitostí Praha.

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Kontaktujte našeho obchodníka:  739 456 842 | sprava@ddservis.eu