logo

Náš informační systém

Popis systému

Nabízíme Vám možnost prohlížet si velké množství informací z oblasti plateb, úhrad za služby a případného řešení poruch on-line přímo z Vašeho počítače. Dále budete mít v tomto programu k dispozici např. Vaše stanovy, domovní řád, zprávy z jednání výboru, apod. Po zadání přístupového hesla se dostanete do databáze Vašeho domu nebo bytu, kde můžete kontrolovat Vaše platby a další ekonomické ukazatele.

Nabízíme Vám použití aplikace, která umožní běžným internetovým prohlížečem přímý přístup do vašich dat z účetnictví, mezd nebo správy nemovitostí. Samozřejmě vše je zabezpečeno systémem přístupových práv, kterými si specifikujete kdo a jaká data může prohlížet. A protože systém přístupových práv definuje provozovatel systému, uživatel nemá šanci se dostat tam, kam má přístup zakázán.

Jak to celé funguje

Naše společnost Vám nadefinuje uživatelské jméno a heslo. Každému uživateli přidělí tzv. roli, což je soubor přístupových práv. Rolí je tedy určeno, co uživatel může z dat vidět. Protože uživatele definuje provozovatel, nemá žádný uživatel šanci dostat se do dat, která nemá zpřístupněna. Role je možné definovat velice variabilně, prakticky každý má šanci si nadefinovat přesně to, co chce dát k dispozici. Když se pak do systému přihlásí uživatel pod svým jménem a heslem, vidí data, která jsou definována v jeho roli.

Jak to celé vzniklo

Majitel společnosti ve spolupráci s prográmátorem, vytvořili řídící systém, který organizuje, palánuje, řídí a kontroluje všechny operace probíhající v naší společnosti. KD systém CRM (Kochman, Dalibába), byl vyvíjen celé tři roky a jeho funkčnost je založena na zkušenostech majitele společnosti z celkovou problematikou v oboru správy nemovitosti. Ptáte se, proč jsme nepověřili některou z IT firem? Je to jednoduché, nikdo by nedokázal naši vizi naprogramovat.

Do systému mají přistup všichni naši vedoucí pracovníci a všichni zákazníci, kteří si mohou upravovat smluvní ujednání, dle svých momentálních potřeb. Tvořit objednávky, úkoly pro naše vedoucí, reklamace, požadavky, plánovat schůzky se zástupci naší společnosti atd. Jediné co uživatel potřebuje k obsluze systému je mít připojení k internetu a internetový prohlížeč, systém je k dispozici 24 hodin denně.

Svěřte správu nemovitosti našim zkušeným odborníkům. Finanční úspory při správě nemovitostí v našem podání jsou nemalé. Spolehlivá správa nemovitostí Praha.

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Kontaktujte našeho obchodníka:  739 456 842 | sprava@ddservis.eu